ارتباط با استودیو بمب

استودیوی بمب توسعه بازی و یک شرکت نشر واقع در ایران است

ما با همکاری تیم های خلاق ، نوآوری و خلاقیت را برای صنعت بازی به ارمغان می آوریم

درهای ما همیشه برای کسانی که علاقه به بازی دارند باز است